Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

19.1.2017

Recenze: Srovnávací reklama

Deváté číslo BULLETINU ADVOKACIE z loňského roku uveřejnilo recenzi k úspěšné publikaci pana Ondřeje Hrudy, SROVNÁVACÍ REKLAMA. Jejím...

22.12.2016

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017!

Vážení zákazníci, kolegové a přátelé, děkujeme za Vaši spolupráci v uplynulém roce a přejeme Vám...

13.12.2016

Recenze: Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku

Na konci minulého roku se portfolio našeho nakladatelství rozšířilo o publikaci, která se zaměřuje na jednu z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe, totiž...

24.11.2016

Rozhovor: Veřejná politika

V letošním roce vyšla v Nakladatelství C. H. Beck nová učebnice VEŘEJNÁ POLITIKA. Vedoucím autorského...

15.11.2016

10 tipů pro používání registru smluv

Mgr. Martin Fadrný, spoluautor komentáře k zákonu o registru smluv, působí jako právník konsorcia Frank Bold. Zde vede tým právníků v programu...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16