+420 733 734 348  beck@beck.cz

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář.

Komentáře | 416 stran | vydáno 09. 03. 2016
Více Méně
  • 990 Kč

Skladem

Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému spoluvlastnictví zahrnuje přijetí katastrální... Více

Související tituly

Více o tituluPublikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému spoluvlastnictví zahrnuje přijetí katastrální vyhlášky, pokynů ČÚZK č. 44, a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.
Autoři se tak zaměřují na většinu aktuálních problémů bytového spoluvlastnictví, včetně uplatnění občasného zákoníku na jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů.
Při výklad bytového družstevnictví se autoři pokouší komentovat základní relevantní ustanovení zákona o obchodních korporacích. I v tomto případě se autoři zabývají výkladem aktuálních výkladových problémů s pokusili se hledat maximálně dispozitivní výklad příslušných ustanovení, tak jak odpovídá zásadám civilního práva i naléhavým společenským potřebám.

JUDr. Marek Novotný, vedoucí autorského kolektivu, v rozhovoru pro naše nakladatelství řekl následující: "Z praxe je nám dobře známo o jak významnou agendu se jedná. Vždy jsme se snažili za paragrafy vidět skutečné vlastníky a členy bytových korporací s jejich potřebami. Právní praxe je v tomto směru bohatá, diskuse se vedou o řadu otázek, například v oblasti stanov společenství vlastníků a jejich změn, správy domu, členství v družstvu, družstevního nájmu, obsahu a změn stanov bytových družstev."

Detaily

  • Objednací číslo: EKZ166
  • ISBN: 978-80-7400-602-9
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 09. 03. 2016
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 416