Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Šínová, Kovářová Kochová a kol.

ISBN: 978-80-7400-600-5
Počet stran: 360
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI16
Datum vydání: 27.1.2016
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Publikace představuje komplexní zpracování problematiky exekučního řízení a řízení insolvenčního jako součástí civilního procesu. Zabývá se exekučním právem v jeho obecné podobě, jakož i konkrétními právními normami upravujícími v současné době v České republice nucenou realizaci výkonu práv v části šesté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákonu č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Podrobné pojednání o právu insolvenčním v jeho nestandardním pojetí dodržuje systematiku zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. V neposlední řadě je výklad věnován také části páté občanského soudního řádu, která má specifickou povahu a spolu se zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tvoří právní rámec soudní kontroly činnosti orgánů veřejné správy.
I s ohledem na graficky oddělenou systematiku svého textu může být publikace vhodnou pomůckou při zpracování odborných analýz týkajících se insolvenčního či exekučního práva, popř. ochrany soukromých subjektivních práv, do kterých bylo orgány veřejné správy zasaženo, dále při studiu práva, jakož i při každodenní praxi advokátů, soudců, soudních exekutorů, insolvenčních správců či správních úřadů.

Kolektiv autorů

Klára Hamuľáková, Marek Juráš, Jana Petrov Křiváčková, Romana Smyčková, Karel Svoboda, Marek Števček

Klíčová slova

exekuční řízení,insolvenční řízení,řízení podle č. páté OSŘ, exekuce, insolvence
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy