+420 733 734 348  beck@beck.cz

Kasační stížnost

Monografie | 336 stran | vydáno 15. 11. 2022
Více Méně
  • 690 Kč

Skladem

Monografie je prvním uceleným zpracováním kasační stížnosti – jednoho z klíčových institutů správního soudnictví. Kasační stížnost je svou povahou mimořádným opravným prostředkem a rozhodování o ní je svěřeno Nejvyššímu správnímu soudu, což představuje významnou část jeho činnosti. Kasační stížnosti je v monografii věnována pozornost... Více

Související tituly

Více o titulu

Monografie je prvním uceleným zpracováním kasační stížnosti – jednoho z klíčových institutů správního soudnictví. Kasační stížnost je svou povahou mimořádným opravným prostředkem a rozhodování o ní je svěřeno Nejvyššímu správnímu soudu, což představuje významnou část jeho činnosti. Kasační stížnosti je v monografii věnována pozornost jak z pohledu právní úpravy, jejích změn, tak i judikatury a jejího zhodnocení, včetně možných návrhů de lege ferenda.

Z recenzního posudku doc. JUDr. Pavla Matese, CSc., vysokoškolského pedagoga na Vysoké škole finanční a správní Praha a Fakultě sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem:

Kvalitní publikaci věnovanou problematice procesní může napsat jen ten, kdo se s ní seznámil v praxi. Nemá-li přitom jít o pouhý popis úpravy, je k tomu třeba i hlubší teoretický základ. Obě tyto podmínky splňuje monografie dr. Potěšila beze zbytku. Zvláště je na ní třeba ocenit to, že ač se jedná o práci zaměřenou teoreticky, je bezprostředně využitelná aplikační praxí a je přímo návodná i pro advokacii. Obsahuje i podněty pro legislativní orgány, jimž jsou adresována několikrát zmíněná doporučení de lege ferenda, která se mnohde opírají o konkrétní statistické údaje.“

Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Detaily

  • Objednací číslo: EPI122
  • ISBN: 978-80-7400-899-3
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 15. 11. 2022
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 336

Ke stažení