+420 733 734 348  beck@beck.cz

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář.

Komentáře | 544 stran | vydáno 01. 11. 2013
Více Méně
  • 890 Kč

Skladem

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o... Více

Související tituly

Více o tituluPrávnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku.
Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.

Detaily

  • Objednací číslo: BK19
  • ISBN: 978-80-7400-445-2
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 01. 11. 2013
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 544