Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Bez DPH: 1 809,09 Kč S DPH: 1 990,00 Kč
Autor:

Machačková a kol.

ISBN: 978-80-7400-558-9
Počet stran: 1216
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ188
Datum vydání: 17.7.2018
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, především pak na zcela nové postupy a instituty, které byly nově zavedeny. Významné procesní změny, které jsou novelou dotčeny, se týkají územního a stavebního řízení, územního/společného řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a kolaudačního řízení. Novelou byly zpřesněny procesy při pořizování a vydání územně-plánovací dokumentace, atp. Komentář napsaný srozumitelnou formou shromažďuje nejdůležitější poznatky a zkušenosti z aplikační praxe, vhodně je využita a doplněna judikatura, i odborná literatura týkající se oblasti stavebního práva.

Kolektiv autorů

Fialová, Kývalová, Víchová, Holendová, Smíšek

Klíčová slova

územní plánování, nástroje územního plánování, stavební řád, stavby, stavební dozor, autorizovaný inspektor, povinnosti a odpovědnost osob
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy