Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Bez DPH: 1 809,09 Kč S DPH: 1 990,00 Kč
Autor:

Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník

ISBN: 978-80-7400-764-4
Počet stran: 888
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK49
Datum vydání: 11.12.2019
Vazba: Pevná
Dostupnost Skladem
Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní předpisy i rozhodovací a metodickou činnost ČNB a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Využita je i judikatura a česká i zahraniční odborná literatura. Zaměření komentáře je především praktické a směřuje k řešení velkého množství dosud identifikovaných výkladových nejasností, ať už se týkají licence banky, tzv. černého bankovnictví, pravidel obezřetného podnikání, auditu banky, bankovního tajemství a dalších otázek. Zkušenosti autorského kolektivu zahrnují mj. práci v ČNB, ECB, advokacii, ve velkých bankách i v akademické sféře. Komentář je určen především podnikovým právníkům bank, ale i družstevních záložen a dalších finančních institucí, pracovníkům v oblasti dohledu i finanční legislativy, advokátům, soudcům, auditorům i širší odborné veřejnosti, pokud přichází do styku s finančním právem.

Klíčová slova

banky, družstevní záložny, orgán dohledu, obezřetnost, EBA, ČNB, kapitálový trh, udělení licence, řídicí systém
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy