+420 733 734 348  beck@beck.cz

  • 1 690 Kč

Skladem

Vydáním této knihy jsme společně s tiskárnou FINIDR zasadili jeden nový strom.

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší komplexní pohled na postavení a činnost vyšších územních... Více

Související tituly

Více o titulu

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší komplexní pohled na postavení a činnost vyšších územních samosprávných celků v České republice optikou krajů. Tam, kde je to účelné, autoři doplnili komentář k úpravě zákona o hlavním městě Praze, neboť hlavní město Praha má také postavení vyššího územního samosprávného celku. Autory komentáře jsou právníci působící na krajských úřadech napříč republikou (včetně Magistrátu hlavního města Prahy), kteří při jeho zpracování využili především vlastní bohaté zkušenosti ze své správní praxe. Vedle praktického pohledu autoři také prezentují relevantní a aktuální judikaturu a přinášejí konkrétní odpovědi na otázky, s nimiž se praxe územní samosprávy setkává a které mnohdy nejsou v odborné literatuře nebo judikatuře řešeny. Komentář mohou využít nejen pracovníci krajských úřadů a krajští zastupitelé, ale velmi užitečným může být také pro pracovníky obecních úřadů a zastupitele obcí. S ohledem na svou komplexnost může být komentář vítaným zdrojem informací i pro širokou odbornou veřejnost ve veřejné správě, včetně studentů práv či veřejnosprávních oborů.

Detaily

  • Objednací číslo: EKZ211
  • ISBN: 978-80-7400-907-5
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 19. 12. 2022
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 536