Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o veřejných dražbách

Bez DPH: 1 081,82 Kč S DPH: 1 190,00 Kč

Komentář

Autor:

Rakovský, Líznerová, Haščák

ISBN: 978-80-7400-712-5
Počet stran: 600
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ173
Datum vydání: 9.12.2018
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, k nimž tento zákon vybízel a vybízí.
Předkládaný komentář zkoumá zákon o veřejných dražbách pod zorným úhlem rekodifikace soukromého práva a výsledků rozhodovací praxe. Jeho ambicí je prostřednictvím výkladu skloubit zákon zakotvený terminologicky a právně filozoficky v pozdních 90. letech minulého století se současnými tržními podmínkami a právními mantinely vycházejícími z úplně nově (a jinak) pojatého civilního práva.
Autoři komentáře věří, že zákon o veřejných dražbách lze vyložit tak, aby nekolidoval s obecným občanským právem a naopak z široké úpravy mnoha institutů občanského zákoníku těžil.

Klíčová slova

dražba, pohledávka, licitace, příklep, vydražitel, dražebník
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy