Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Ladislav Ullrich

ISBN: 978-80-7400-782-8
Počet stran: 192
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: M61
Datum vydání: 3.4.2020
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých práv. Pamatováno je rovněž na náležitosti, které musí podání splňovat, lhůty, v nichž je podání třeba učinit, a také na způsob, jakým bude soudní exekutor na podání reagovat.
Úvodní pojednání čtenáře seznámí s exekučním řízením, jeho jednotlivými fázemi a orgány, resp. osobami, se kterými se lze v jeho průběhu setkat.
Kniha je určena především účastníkům exekučního řízení, kteří tak mohou získat základní orientaci, advokátům a advokátním koncipientům zastupujícím účastníky exekučního řízení. Publikace může být rovněž vhodným doplňkem pro studenty právnických fakult při studiu občanského práva procesního. Ocení ji také kdokoliv se zájmem o vymáhání pohledávek a exekuční řízení.

Klíčová slova

exekuce, exekutor, návrh, námitka, žaloba, žádost, vzor
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy