Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Jak jednat s klientem. Příručka pro advokáty

Bez DPH: 318,18 Kč S DPH: 350,00 Kč
Autor:

Oldřich Solanský

ISBN: 978-80-7400-758-3
Počet stran: 176
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP141
Datum vydání: 23.8.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Ani ty nejlepší právnické znalosti a zkušenosti nezaručí úspěch v oboru, pokud člověk neumí správně jednat s klientem. Nikdo z nás není dokonalý. Tato publikace by vám měla pomoci mnohé vaše drobné nedokonalosti a nedostatky při jednání s lidmi odstranit. Kniha obsahuje spoustu příkladů a také konkrétních rad, kterými se můžete řídit. Každému, kdo chce profesionálně růst, by tato kniha měla pomoci.
Obsahem této publikace je především analýza problémů v sociální komunikaci. Kromě základních způsobů efektivní komunikace se zabývá paralingvistickými aspekty řeči, řečnickými a komunikačními chybami, zpětnou vazbou, nasloucháním, komunikačními bariérami, správnou argumentací, postupy při zvládání námitek a samozřejmě také neverbální komunikací. Dále autor věnuje pozornost asertivitě, sociální percepci a problémovým klientům.
Kniha je určena především pro advokáty a advokátní koncipienty, využít ji však mohou také příslušníci jiných právnických profesí, jako jsou soudci, státní zástupci, notáři, soudní exekutoři, podnikoví právníci atd., nebo i příslušníci neprávnických profesí, například sociální pracovníci, poradci, mediátoři a jiní odborníci, kteří se často nebo alespoň občas stýkají s klienty

Klíčová slova

klient, komunikace, advokát, advokacie, jednání, argumentace, soft skills
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy