Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Pracovní poměr. Vybraná ustanovení zákoníku práce. Komentář

Bez DPH: 1 263,64 Kč S DPH: 1 390,00 Kč
Autor:

Jiří Kocourek, Tomáš Dobřichovský

ISBN: 978-80-7400-809-2
Počet stran: 680
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK47
Datum vydání: 9.12.2020
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Komentář je zaměřen na právní úpravu pracovního poměru včetně souvisejících ustanovení zákoníku práce a dalších právních předpisů a na odměňování podle téhož zákona s ohledem na ustálenou judikaturu. Součástí výkladu jsou obecná ustanovení zákoníku práce významná pro aplikaci pracovněprávních vztahů včetně úpravy vztahu zákoníku práce k občanskému zákoníku. Samostatná kapitola je věnována řešení dosud zřídka prezentovaných specifických otázek spojených s ochranou duševního vlastnictví vytvořeného zaměstnanci (zaměstnanecká díla, podnikové vynálezy, aj.) a problamatice obchodního tajemství a nekalé soutěže.
Cílem komentáře je shrnout základní pravidla přístupu k vybraným ustanovením zákoníku práce, přispět k jejich správné aplikaci s ohledem na aktuální judikaturu a aktuální stav vybraných souvisejících předpisů.
Jeden z autorů se mj. dlouhodobě zabývá metodikou aplikace zákoníku práce a právních předpisů souvisejících s realizací pracovních vztahů soudců a státních zástupců, je lektorem Justiční akademie a zkušebním komisařem pro zkoušky justičních a právních čekatelů. Druhý je advokátem s dlouholetou praxí v oblasti pracovního práva a práv spojených s ochranou duševního vlastnictví, je odborným asistentem Ústavu autorského  práva, práv průmyslových a práva soutěžního na PF UK, přednáší a věnuje se publikační činnosti.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy