Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Strategie a zdroje SCM

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Bedřich Rathouský, Petr Jirsák, Martin Staněk

ISBN: 978-80-7400-639-5
Počet stran: 272
Objednací č.: M49
Datum vydání: 8.3.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Logistika, přesněji řízení integrovaných logistických řetězců (Supply Chain Management – SCM) je významným faktorem konkurenceschopnosti. SCM prošel několika významnými vývojovými etapami. První z nich – Mass SCM byl orientován na úspory z rozsahu, další – Lean SCM byl zaměřen na zeštíhlení (odstranění plýtvání) a lepší orientaci na zákazníka. Následující – Agile SCM představoval pružný systém reagující na měnící se podněty podnikového okolí. Globalizace přinesla nové příležitosti v podobě přístupu k nesaturovaným trhům, k využití komparativních výhod při alokaci jednotlivých částí hodnototvorného řetězce napříč kontinenty. Zároveň však významně zvýšila citlivost a zranitelnost globálních logistických řetězců na ekonomické, politické, sociální a přírodní krize a problémy. Reakcí na tyto skutečnosti byl vznik Resilient SCM, zajišťujícího odolnost logistických řetězců v podobě hmotného a informačního toku. Současně byl větší důraz kladen na šetrnost k životnímu a přírodnímu prostředí (Green SCM). V posledních letech se stále častěji hovoří o SCM 4.0, který reaguje na rychlý rozvoj digitalizace průmyslu.
Kromě logistických řetězců se podstatná část publikace zabývá také technickou základnou SCM, protože právě ta je významným předpokladem jejich kvality a výkonnosti.
V závěru knihy je uvedena příloha, která pojednává o zajímavé problematice – cross-docking.Kniha přináší řadu nových a zajímavých poznatků. Je určena jak studentům logistiky, tak manažerům logistických řetězců ve firmách.

Rámcový obsah
1. Změny podnikového prostředí
2. Definice a koncepty SCM
3. Strategie SCM
4. Služby zákazníkům jako základní prvek konkurenceschopnosti organizace
5. Infrastruktura SCM
6. Dopravní prostředky
7. Manipulační (přepravní) jednotky
8. Přepravní prostředky v kontextu intermodální přepravy
9. Softwarová podpora pro plánování silniční nákladní dopravy

Klíčová slova

Supply Chain Management (SCM), logistický řetězec, dopravní prostředek
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu