+420 733 734 348  beck@beck.cz

Dopravní právo

Příručky | 840 stran | vydáno 08. 04. 2016
Více Méně
  • 1 490 Kč

Skladem

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o silniční dopravě, o získávání a... Více

Související tituly

Více o titulu

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o silniční dopravě, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a také zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
Zatímco některé skutkové podstaty nevyvolávají při své aplikaci téměř žádné problémy, jiné přinášejí poměrně značné nejasnosti. Publikace Dopravní právo se na ně zaměřuje. Podrobný výklad objasňuje navázanost předpisů a rozebírá aktuální judikaturu. Autoři využívají svých vlastních zkušeností z praxe při řešení problematiky správního trestání a odpovídají především na ty otázky, které jsou předmětem dosavadních diskusí.
Publikace je určena nejenom úředním osobám zabývajícím se dopravním právem, ale také advokátům, soudcům. Doporučit ji lze také studujícím s právním zaměřením a ostatním zájemcům o danou problematiku, bude přínosem pro odbornou i laickou veřejnost.

JUDr. Bc. Pavel Vetešník jakožto vedoucí autorského kolektivu, který svými mnohaletými zkušenostmi a odbornými znalostmi přispěl ke vzniku předkládané publikace, v rozhovoru pro Nakladatelství C. H. Beck uvedl: „Dopravní právo je součástí života všech, kteří přicházejí s dopravou v jakékoliv její podobě do styku, ať už jako odborníci na určitá právní odvětví, jako účastníci silničního provozu, či jako vlastníci vozidel, pozemních komunikací, přilehlých nemovitostí apod. Ačkoliv se to nezdá, dopravní právo je oblast zahrnující velké množství právních vztahů, jejichž správné pochopení je důležité pro téměř každého z nás, ať už z pohledu profesního, či praktického.“ Celé interview najdete na našem blogu.

Detaily

  • Objednací číslo: VP4
  • ISBN: 978-80-7400-409-4
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 08. 04. 2016
  • Typ publikace: Příručky
  • Počet stran: 840

Ke stažení