Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Osobní doprava

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Zelený a kol.

ISBN: 978-80-7400-681-4
Počet stran: 240
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: M54
Datum vydání: 22.12.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Publikace přibližuje klíčové aspekty osobní dopravy, tj. ekonomické, provozní, infrastrukturní a legislativní, a to z pohledu provozovatele.
Přináší ucelený pohled na problematiku osobní dopravy. Zabývá se základními charakteristikami dopravního sektoru i ekonomickou analýzou dopravy. Přibližuje dopravní politiku, její rámcové podmínky, energetické i ekologické aspekty, pracovní a sociální podmínky v dopravě atd. Jedna z kapitol je věnována také logistice v osobní dopravě. Pozornost je zaměřena také na infrastrukturní a suprastrukturní předpoklady osobní dopravy včetně evropské dopravní politiky a transevropských dopravních sítí. Samostatné kapitoly jsou věnovány jednotlivým druhům osobní dopravy, a to silniční, železniční, letecké, vodní a také městské hromadné dopravě.
Text vysvětluje základní terminologii, přibližuje příslušnou legislativu, identifikuje hlavní problémy, související rizika, aktuální otázky a zamýšlí se nad budoucností osobní dopravy.
Kniha je určena nejen vedoucím pracovníkům organizací, které podnikají v dopravním sektoru a cestovním ruchu, ale je vhodná také pro studenty vysokých škol ekonomického zaměření, oboru logistika.

Rámcový obsah
1. Dopravní sektor
2. Logistika v osobní dopravě
3. Infrastrukturní a suprastrukturní předpoklady
4. Silniční doprava
5. Železniční doprava
6. Letecká doprava
7. Vodní doprava
8. Městská hromadná doprava

Kolektiv autorů

Veronika Červinská, Michal Mervart, James Huňak, Lukáš Svoboda

Klíčová slova

Osobní doprava, dopravní sektor, procesy řízení osobní dopravy, infrastruktura
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy