Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Bez DPH: 1 536,36 Kč S DPH: 1 690,00 Kč

Komentář

Autor:

Romana Rogalewiczová, Kateřina Cilečková, Zdeněk Kapitán, Martin Doležal a kol.

ISBN: 978-80-7400-713-2
Počet stran: 784
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ186
Datum vydání: 29.11.2018
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Sociálně-právní ochrana dětí představuje veřejnoprávní zásah do nejsoukromější oblasti života občanů. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí upravuje nejen nástroje, které orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou při své činnosti využívat, aby předcházely vzniku ohrožení dětí a aby již ohroženým dětem poskytly potřebnou pomoc a ochranu.
Dalšími stěžejními oblastmi úpravy jsou zprostředkování náhradní rodinné péče, tedy osvojení a pěstounské péče, resp. pěstounské péče na přechodnou dobu, sociální kuratela a sociálně-právní ochrana v mezinárodním a přeshraničním kontextu. Významnou součástí sociálně-právní ochrany dětí je její poskytování subjekty, které nemají status orgánů sociálně-právní ochrany dětí, tj. pověřenými osobami. Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí je upraven také výkon pěstounské péče.
Tento komentář byl zpracován ve snaze nabídnout čtenářům praktický výklad reagující na problémy, s nimiž se praxe pravidelně setkává nebo na které v praxi není jednotný názor.

Kolektiv autorů

Tereza Killarová, Ivana Matoušková, Dana Nedělníková, Markéta Nováková, Lucia Skorušová

Klíčová slova

osvojení, pěstounská péče, sociální kuratela, OSPOD
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy