Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku. Komentář . § 2586-2635

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Štandera

ISBN: 978-80-7400-519-0
Počet stran: 208
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK26
Datum vydání: 25.11.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


S počátkem roku 2014 nabývá účinnosti nová komplexní úprava občanskoprávních vztahů, která se mimo jiné dotkne i oblasti smlouvy o dílo. Byť nová právní úprava navazuje na tu dosavadní, a to jak občanskoprávní, tak obchodněprávní, soudní rozhodnutí a praxi, přináší nový občanský zákoník celou řadu změn, které bude třeba v teorii i praxi nejen posoudit, ale především zohlednit.

Předkládaná publikace přehledně seznamuje širokou odbornou, ale i laickou veřejnost s novou civilněprávní úpravou v oblasti smlouvy o dílo, když je odpovídající pozornost věnována nejen seznámení s novým kodexem, ale také srovnání dosavadních úprav obsažených jak v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), tak v zákoníku obchodním (zákon č. 513/1991 Sb.). Vedle toho však publikace přináší také vymezení praktické aplikace nových ustanovení spolu s nastíněním možných interpretačních problémů či nejasností, které nový občanský zákoník v této oblasti přináší.

Publikace je tedy určena nejen pro praktikující právnickou, odbornou veřejnost, ale také pro veřejnost laickou, studenty, ale i pro všechny, kteří mají zájem se více orientovat v nové právní úpravě, a ty, kdo právní institut v podobě smlouvy o dílo využívají či budou využívat. Poskytuje odpovědi na celou řadu otázek, které mohou v souvislosti se smlouvou o dílo vyvstat.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy