Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

Komentáře

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  1. Notářský řád. Komentář, 5. vydání

    Notářský řád. Komentář, 5. vydání

    Autor: Bílek, Jindřich, Ryšánek, Bernard a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: EKZ162
    Počet stran: 944
    Rok vydání: 2018
    ISBN: 978-80-7400-689-0
    Bez DPH: 1 536,36 Kč S DPH: 1 690,00 Kč

    Připravujeme

  2. Soudní řád správní s judikaturou

    Soudní řád správní s judikaturou

    Autor: Součková, Lavický, Šiškeová
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: EZJ2
    Počet stran: 488
    Rok vydání: 2005
    ISBN: 80-7179-314-0
    Bez DPH: 690,91 Kč S DPH: 760,00 Kč

    Skladem

  3. Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář

    Evropské a mezinárodní insolvenční právo. Komentář

    Autor: A. J. Bělohlávek
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: TZK68
    Počet stran: 1584
    Rok vydání: 2007
    ISBN: 978-80-7179-591-9
    Bez DPH: 1 972,73 Kč S DPH: 2 170,00 Kč

    Skladem

  4. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a př

    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a předpisy související. Komentář

    Autor: Tvrdý, Bártová
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: TZK107
    Počet stran: 516
    Rok vydání: 2009
    ISBN: 978-80-7400-099-7
    Bez DPH: 800,00 Kč S DPH: 880,00 Kč

    Skladem

  5. Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář

    Zákon o znalcích a tlumočnících. Komentář

    Autor: L. Dörfl
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: TZK118
    Počet stran: 208
    Rok vydání: 2009
    ISBN: 978-80-7400-148-2
    Bez DPH: 463,64 Kč S DPH: 510,00 Kč

    Skladem

  6. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání

    Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář, 3. vydání

    Autor: Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková, Šámalová
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: EKZ119
    Počet stran: 992
    Rok vydání: 2011
    ISBN: 978-80-7400-350-9
    Bez DPH: 1 709,09 Kč S DPH: 1 880,00 Kč

    Skladem

  7. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

    Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání

    Autor: Šámal a kol.
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: EVK7
    Počet stran: 3632
    Rok vydání: 2012
    ISBN: 978-80-7400-428-5
    Bez DPH: 4 118,18 Kč S DPH: 4 530,00 Kč

    Skladem

  8. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář

    Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář

    Autor: Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: EKZ137
    Počet stran: 824
    Rok vydání: 2012
    ISBN: 978-80-7400-116-1
    Bez DPH: 1 281,82 Kč S DPH: 1 410,00 Kč

    Skladem

  9. Zákon o soudních poplatcích. Komentář, 2. vydání

    Zákon o soudních poplatcích. Komentář, 2. vydání

    Autor: R. Waltr
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: BK9
    Počet stran: 152
    Rok vydání: 2012
    ISBN: 978-80-7400-435-3
    Bez DPH: 481,82 Kč S DPH: 530,00 Kč

    Skladem

  10. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

    Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 2. vydání

    Autor: Alexander J. Bělohlávek
    Typ publikace: Komentáře
    Objednací č.: EKZ145
    Počet stran: 1776
    Rok vydání: 2012
    ISBN: 978-80-7179-342-7
    Bez DPH: 1 827,27 Kč S DPH: 2 010,00 Kč

    Skladem

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3