Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Insolvenční řízení, 2. vydání

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Hásová, Ondřej Moravec

ISBN: 978-80-7400-715-6
Počet stran: 312
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP142
Datum vydání: 23.11.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení, reaguje na všechny novely, kterými byl insolvenční zákon v průběhu doby dotčen. Mezi nejvýznamnější patří systémová novela provedená zákonem č. 274/2013 Sb. a akreditační novela provedená zákonem č. 64/2017 Sb. Autoři neponechávají bez povšimnutí změny v evropské úpravě insolvenčního práva ani revidované nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848, které upravuje insolvenční řízení s evropským přeshraničním prvkem. Výkladové potíže v praxi jsou objasňovány pomocí aktuální judikatury, některé prostřednictvím příslušných novel zákona. Lze připustit, že při legislativních změnách vznikají a mohou vznikat nové výkladové potíže na něž je v publikaci poukazováno autory s odkazem na vhodnou judikaturu a příslušná ustanovení zákona.

Klíčová slova

princip úpadku, procesní subjekty, moratorium, zahájení řízení, projednání insolvenčního návrhu, incidenční spory, uplatnění pophledávek, majetková podstata, konkurz, reorganizace, oddlužení úpadek
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy