Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář, 2. vydání

Bez DPH: 1 718,18 Kč S DPH: 1 890,00 Kč
Autor:

Šámal, Dědič, Gřivna, Púry, Říha

ISBN: 978-80-7400-592-3
Počet stran: 992
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ185
Datum vydání: 9.8.2018
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Od prvního vydání komentáře TOPO uplynulo 6 let. V průběhu této doby došlo k 9 novelizacím zákona a značnému rozvoji judikatury. Dílo ve své aktuální podobě je tak značně přepracované a doplněné. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podstatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnostem jejího vyvinění, jakož i úpravě nového ochranného opatření zabrání části majetku.
Druhé vydání díla nepomíjí vývoj judikatury, a současně reflektuje právní názory teorie především ohledně nových institutů zavedených v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim. Judikatura je doplněna nejen o rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR, ale též o judikáty uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí NS ČR, a i z dalších zdrojů.
Druhé vydání komentáře TOPO odpovídá právnímu stavu a judikatuře k březnu 2018.

Klíčová slova

právnická osoba, odpovědnost, trestní zákoník, trestní řád
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy