C. H. Beck – právnická literatura a ekonomická literaturaC. H. Beck

Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

18.10.2016

Rozhovor s lektorem semináře: Autorské právo

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., nositelka ocenění Právník roku za rok 2014 v oboru duševního vlastnictví, je soudkyní Městského soudu v Praze, kde jako...

13.10.2016

Rozhovor: Řízení před správními soudy ve světle judikatury

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., působí jako předseda senátu Krajského soudu v Praze...

10.10.2016

Rozhovor: Nový zákon o veřejných zakázkách.

JUDr. Robert Krč, Ph.D., je autorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. Má desetiletou praxi s přezkumem veřejných zakázek z...

3.10.2016

Rozhovor: Platební styk v kostce

JUDr. Denisa Jindřichová se...

23.9.2016

Rozhovor: Věcná práva k věci cizí

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu....

1 2 3 4 5 6 7 8