C. H. Beck – právnická literatura a ekonomická literaturaC. H. Beck

Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

3.2.2016

Likvidace obchodních společností - právo, účetnictví a daně

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. se řadí mezi specialisty na právo obchodních společností a problematiku svěřeneckých fondů. Jako odborná asistentka na katedře obchodního...

28.1.2016

Srovnávací reklama

Publikace Srovnávací reklama podrobně objasňuje stejnojmennou problematiku a vykládá podmínky, za jejichž splnění je dovolena, a to včetně uvedení do kontextu s evropským právem. Obsahuje odkazy na...

26.1.2016

Exekuční řízení prováděné soudním exekutorem

JUDr. Katarína Maisnerová, kandidátka soudního exekutora a držitelka prvního místa v kategorii Talent roku 2014 v soutěži Právník roku, v rozhovoru pro naše nakladatelství...

20.1.2016

Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků

JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR, lektor Justiční akademie a spolupracovník Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se v rozhovoru pro naše...

7.1.2016

Správní řízení v právní úpravě, judikatuře a praxi

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., právník České národní banky a člen komise pro správní právo Legislativní rady vlády je specialistou na problematiku správního...

1 2