C. H. Beck – právnická literatura a ekonomická literaturaC. H. Beck

Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

1.6.2016

Recenze: Znalecké právo

Minulý rok Nakladatelství C. H. Beck obohatilo trh právnické literatury o monografii na téma znalecké právo. JUDr. Martin Mikyska, advokát v Malé Skále a znalec pro obor...

17.5.2016

Právní vztahy k nemovitým věcem (a stavbám)

JUDr. Eva Dobrovolná, LL.M., vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Jako...

12.5.2016

Rozhovor s autorem komentáře k zákonu o některých službách informační společnosti

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb, je uznávaným právním odborníkem v oblasti práva ICT a zakládajícím partnerem...

9.5.2016

Nekalá soutěž v právní úpravě, judikatuře a praxi

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jako samostatná advokátka a jako...

5.5.2016

Recenze: Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku

Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc., zástupce vedoucího katedry občanského práva PF MU v Brně a advokát v Třebíči, přispěl svojí recenzí komentáře JUDr. Jany Bílkové,...

1 2 3 4 5 6